example1
example1
example1
example1

Provera ovlašćenja


Na ovoj stranici, unosom PIB-a i 'captcha', možete da proverite, da li su ovlašćenja, koja ste poslali poštom ili lično doneli u Centralni registar, uneta u informacioni sistem Centralnog registra.

PROVERA OVLAŠĆENJA
Unesite PIB
Upišite broj sa slike